Medlemsbladet nr 7 – 2017

2017 är snart ett minne blott, ett år med många olika händelse och upplevelse. Samtidigt är det underbart att se framåt till ett nytt år, nya utmaningar och nya förutsättningar (förhoppningsvis).

Under 2017 har jag varit engagerad i släktforskning, mycket intressant som lag tagit till mig från den tiden. Man blir mer ödmjuk och tacksam till nuet, de flesta av oss har ändå mat på bordet och tak över huvudet.

Det ska medges att många av oss har det svårt idag med all mikrovågsstrålning och elöverkänslighet. Vi måste arbetar framåt med all kraft med att sprida information och förståelse för de problem som existerar.

Ladda ner hela nyhetsbrevet här >>

Med vänlig hälsning / Egon Reiver

Ordförande i Elöverkänsligas förening i Jönköpings län

Medlemsbladet nr 6 – 2017

Vi har nu sommaren bakom oss och många av oss hoppas jag har haft möjlighet att göra en resa. Detta speglas även på Facebook, där ett flertal grupper som driver frågor bland annat kring elöverkänslighet. Många av våra medlemmar har inte tillgång till dator eller nätet, medans andra har det – därför vill jag visa något av det som cirkulerar på fb.

Ladda ner hela nyhetsbrevet här >>

Med vänlig hälsning / Egon Reiver

Ordförande i Elöverkänsligas förening i Jönköpings län

Medlemsbladet nr 5 – 2017

Vem styr våra miljöförutsättningar?

Visst börjar fler och fler intressera sig för vår miljö, förståelsen för miljökänslighet ökar sakta men säkert, man behöver inte vara miljöaktivist, ha annorlunda uppfattning eller ”sinnesförvirrad” för att inse hur viktigt det är att vara rädd om vår miljö.

Situationen för många människor med miljökänslighet, har börjat accepteras mer i medierna nu än tidigare, men fortfarande är det mycket sparsamt med att belysa problemet mer objektivt. De är allt för många som inte tas på allvar och behandlas som arbetsoförmögna på grund av överkänslighet, en överreaktion som de påverkas av i den dagliga miljön. Överreaktion/känslighet kan förknippas med symptom från nötter, smak och doftämnen, mögel, olika kemikalier och bekämpningsmedel, elektromagnetiska fält och elektromagnetiska strålning.

Den globala industrin förnekar det mesta av detta som inte något problem, för dem gäller det att det inte finns någon erfarenhetsmässig eller beprövad vetenskap, som pekar på att industrin har fel. Orsaken till att människor reagerar eller överreagerar finns inte, miljökänslighet är bara intressant i den mån läkemedelsindustrin kan vara med och tjäna stora pengar. vid olika symtom av allergier. Ett annat erkännande är försiktighetsprincipen från SSM Strålskyddsmyndigheten, som talar om att hantera trådlös teknik med eftertanke.

Alla tusentals forskningsrapporter från många oberoende forskare, förnekas som ej trovärdigt. De forskare som lägger fram nya rön om miljöproblem och går emot industrins vinstintressen, straffas med att förpassas ut i kylan och de forskningsanslag som tidigare gällt är helt borta. Hur miljökänslighet uppstår hos vissa människor är inte helt klart, men metallförgiftning från amalgam kan vara en förklaring som ger en lägre immunitet eller mer mottaglighet, kan vara en logisk förklaring. En människa med nedsatt motståndskraft blir mer mottaglig för yttre påverkan och är känsligare än andra. Som exempel på elektromagnetiska fält, magnetfält från kraftledningar, radiovågor från mobiltelefoner och annan trådlös teknik. För ungefär 15 – 20 år sedan, betraktades problemet mer seriöst, när någon började berätta om obehagliga känningar i närheten av elledningar och mobiltelefoner.

Televerket/Telia och Ericsson var mycket medvetna och involverade i det nya problemet, men allt eftersom problemet växte i styrka, intog företagen en helt ny position när det ekonomiska intresset kunde bli ett problem. För den som reagerar på elektromagnetiska fält och strålning, kan livet förändras dramatiskt, livet blir mer ensamt och isolerat, att försöka undvika det man blir sjuk av blir mer än jobbigt, man äger en miljökänslighet. Många tvingas lämna jobb och karriär och många blir på ett eller annat sätt arbetsoförmögna, eftersom elöverkänslighet inte är erkändsom sjukdom av myndigheterna, utan endast som en funktionsnedsättning.

Elsanering i bostaden är oftast ett minimikrav, de flesta som har ekonomiska möjligheterföredrar att bo i eget hus, avskilt från annan bebyggelse. Boendefrågan är acceptabelt för många av el- och strålningskänslighet, men för de som är mest drabbade av el- och strålningskänslighet, är boendet ett provisorium, för några ett rent ruckel som de ofrivilligt måste bo i. Att 2017
måste bo under sådana förhållande, är mer än skamligt och ett brott mot mänskliga rättigheter, inga kommunala myndigheter anstränger sig nämnvärt i denna frågan, de ser åt ett annat håll, det är ju smidigast så.
För mej är det helt främmande och oförklarligt, är samhället korrupt? Vad finns svaret ochvarför söker man inte kunskap hos dem som har livserfarenheten? Detta må vara en liten del i ett stort globalt miljöproblem, som har sin egen törnrosasömn.

Vad händer när bubblan spricker, en bubbla av miljökänslighet?

Ladda ner hela nyhetsbrevet här >>

Med vänlig hälsning / Egon Reiver

Ordförande i Elöverkänsligas förening i Jönköpings län

Medlemsbladet nr 3 – 2017

Strålning är en osynlig fiende

– Vi kan inte känna lukten av den, vi kan inte känna smaken av den, vi kan inte se den men vi kan mäta den. Gränsvärdena för MIKROVÅGSSTRÅLNINGEN i form av alla våra trådlösa nätverk måste SÄNKAS DRASTISKT de skyddar oss inte längre! Vetenskapsmän och forskare över hela världen varnar för döva öron och vinstintressena går före hälsoriskerna!

Ladda ner hela nyhetsbrevet här >>

Med vänlig hälsning / Egon Reiver

Ordförande i Elöverkänsligas förening i Jönköpings län

Medlemsbladet nr 2 – 2017

Foto: Yvonne Adamsson

Nu vill jag hälsa ljuset och våren välkommen 2017, för mig med flera är tiden från nu och fram till sommaren en höjdpunkt.

Vi upplever det olika, men ljuset ger så mycket ny energi, för att vi ska orka kämpa vidare mot myndigheter och all denna ekonomiska industri, som rent sagt ”skiter i hur en del människor mår”. Rent diskriminerande, något inte ens våra myndigheter vill hålla med om, tyvärr.

Vad hjälper det att bli nedstämd? Inte ett smack, lyft blicken upp mot det sköna, se möjligheterna, njut och gör det bästa av din dag.

Det är genom att tro, se på möjligheter och våga leva livet, då kan vi känna ett välbefinnande och tilltro (i vissa stunder åtminstone).

Ladda ner hela nyhetsbrevet här >>

Med vänlig hälsning / Egon Reiver

Ordförande i Elöverkänsligas förening i Jönköpings län

Medlemsbladet nr 1 – 2017

egon-gotlandGod fortsättning på det nya året 2017!

Med nytt år vill man se nya möjligheter och nya förutsättningar, både privat och samhället i övrigt. Det finns många personer som medborgare som mer eller mindre mår dåligt av det trådlösa samhället och den infrastruktur som de inte kan använda sig av.

De biologiska effekter och hälsokonsekvenser av mikrovågsstrålning, är något vi inte får blunda för, när vi utsätts för mikrovågsstrålning från trådlös teknik, som mobiler, Wi-Fi, surfplattor osv. Det finns mycket bevis och forskning på att radiofrekvent strålning kan påverka biologiska organismer, även vid relativt låg intensitet vid frivillig eller ofrivillig exponering.

Ladda ner hela nyhetsbrevet här >>

Med vänlig hälsning / Egon Reiver

Ordförande i Elöverkänsligas förening i Jönköpings län

Medlemsbladet nr 7 – 2016

ny-rollup-elkanslig-seÅrets sista medlemsblad och det stundar mot jul och nytt år!

Tankar för året är många, men det som står mej närmast är att det blivit lugnt i Förbundet och i förhoppningsvis alla länsföreningar, en förhoppning på ordning i leden.

Att vi har olika uppfattningar i vissa sakfrågor är en självklarhet, det är ju det som skapar möjlighet till ett bra slutresultat.

Det känns även roligt att andra personer nu tagit över information i Almedalen, under 4 år har undertecknad och Sylve Söderström kämpat med informationen till allmänheten Almedalsveckan. Allt har sin tid och nya uppgifter tar vid.

Ladda ner hela nyhetsbrevet här >>

Med vänlig hälsning / Egon Reiver

Ordförande i Elöverkänsligas förening i Jönköpings län

Medlemsbladet nr 6 – 2016

egon-2016Jag hoppas de flesta av oss känt av en skön och avkopplande sommar, hämtat energi, glädje och umgänge med nära och kära.

Du har nu fått Ljusglimten 2-2016 i din hand, med information och reportage fokuserat på  miljön kring el- och strålningsöverkänsligas vardag och problem i samhället, ett samhälle som vi alla måste ta gemensamt ansvar för.

Men all information når inte ut som den borde, läste nedan artikel på nätet men i dagspress eller TV har jag inte sett en minsta rad om detta. Visst kan det tyckas vara märkligt.

Ladda ner hela nyhetsbrevet här >>

Med vänlig hälsning / Egon Reiver

Ordförande i Elöverkänsligas förening i Jönköpings län

Medlemsbladet nr 5 – 2016

almedalen-2016Sommaren 2016 har mycket kvar att bjuda på och den 28 augusti har föreningen sin årliga sommarträff vid Naturstationen Ruppen, ca 3 km norr om Åsens by, se mer på sista bladet.

Almedalsveckan är nu ett minne blott, som var 4:e året på rad som jag och Sylve Söderström medverkade med att dela ut information i Visby småbåtshamnen.

Jag läste tidigare något som jag gärna vill dela med mig:

”Livet ger oss en andra chans, och den kallas en ny morgon”.

Att få börja en ny dag med nya krafter, att se möjligheter och se nuet, är en viktig förutsättning att gå vidare med det livet har att erbjuda!

Ladda ner hela nyhetsbrevet här >>

Med vänlig hälsning / Egon Reiver

Ordförande i Elöverkänsligas förening i Jönköpings län