Vid vårdbesök

Vårdval för Elöverkänsliga

Vi kan rekommendera Vårdcentralen i Tenhult (Rosenlunds Vc).

Vid besök på vårdcentral, säg till att du vill vänta i det behandlingsrum som är avsett för el- och strålningsöverkänslig, även betalning utförs i behandlingsrummet efter önskemål.

I Tenhult finns ett anpassat rum för elöverkänslig patient, betalning kan ske i besöksrummet. Även planerat hembesök av läkare eller sjuksyster går att beställa. Personalen är mycket förstående och tillmötesgående.

Vid mätning av strålning och elektromagnetiska fält var mätvärdena högre vid receptionen och väntrum i Tenhult, men mycket låga värde i “våra” besöksrum.

Mätning utförd i Tenhult 2011 av Egon Reiver.

Vårdmiljö för elöverkänslig vid besök på mottagning

Visste du att en elöverkänslig person kan bli mycket sjukare av vårdmiljön? En förbättring som tagit den elöverkänslige månader att uppnå kan vara bortblåst inom en timme. Därför behöver vi din hjälp.

Planera besöket

 • Ingen väntetid – ge en tid som möjliggör detta. Första tiden på morgonen eller efter lunch, dvs. tidpunkter som man i regel kan hålla.
 • Använd dagsljus som ljuskälla – dvs rum med fönster.
 • Besökstid under dygnets ljusa timmar.
 • Exponeringstiden, dvs. tiden i elmiljö – avgör hur patienten kommer att må.
 • Gör allt för att förkorta den tiden.
 • Ej väntan i väntrum.
 • Kom överens innan varifrån patienten ska hämtas (vill troligen stå utanför byggnaden). Om anhörig medföljer så kan han/hon vänta i väntrummet. Kanske kan patienten gå in via någon sidodörr. Gå den kortaste vägen till undersöknings-/samtalsrummet.
 • Om möjligt – rum nära ytterentré/ytterdörr.
 • För att korta vägen/tiden i elmiljö.

Elreducera rummet och angränsande rum:

 • Stäng av all elektrisk utrustning. Dra om möjligt ut dess elsladd ur väggen. Glöm inte datorn och adapter till olika apparater.
 • Släck lampor; speciellt alla former av lysrör (lågenergilampor).
 • Stäng av basstationen till DECT- telefonin (trådlösa telefoner) på mottagningen. Detta system når långt och ger många besvär.
 • Stäng av mobiltelefons och ev. annan bärbar elektronisk utrustning, typ fickdator. Lämna ev.  sökare på expeditionen.

Samråd med patienten

Det finns många olika grader av känslighet — den är alltså individuell. En del tål ganska mycket elmiljö medan andra är mer känsliga. Detta kan också variera hos samma person. Reaktionen på exponeringen kan komma direkt, efter några timmar eller efter dag/ar. Fråga patienten!

Annan överkänslighet

Känslighet för t ex mögel, metall, kemikalier) är vanligt förekommande — fråga!

Hembesök:

När vårdmiljön inte är acceptabel eller besvären för

svåra, har denna patientgrupp rätt till hembesök även av läkare.

Läs mer

www.eloverkanslig.org

”Viktigt att veta om ELÖVERKÄNSLIGHET – för dig som arbetar inom vården”