Medlemsbladet nr 5 – 2020

Foto: Yvonne Adamsson

Hösten är här! Plötsligt är sommaren och den värme vi fick uppleva, ett minne blott. Nu är det kallare tider som gäller och runt omkring oss i världen händer saker som kanske inte känns så bra och dessutom verka Corona fortsätta med sin följetong? SSM och politiker ser inget intresse av att pausa 5G och dess utbyggnad. Nej, det verkar som om rikspolitiker, regering och myndigheter vill behandla oss på samma sätt som en rökare behandlar sin cigarettfimp mot gatstenen, en fotvridning och fimpens glöd är släckt, för att sedan bara gå vidare.

Ladda ner hela nyhetsbrevet här >>

Med vänlig hälsning / Egon Reiver

Ordförande i Elöverkänsligas förening i Jönköpings län

 

 

Hur kritiska kan vi vara mot 5G (Smålandstidningen 2020-09-02)

Smålands Tidningen 2020-09-02.

Kommentar: Ris eller ros, hur är bästa sätt att nå ut med artiklar och sammanställningar om de skadeverkningar som trådlös teknik genererar?
Hur man än vänder och vrider, så finns hela tiden starka ekonomiska krafter som förnekar, ignorerar och bortförklarar många av våra medlemmars existens – där en sanning förvandlas till lögner. Den sanning vi lyfter fram genom olika artiklar, förkastas tyvärr alltför ofta i olika media, från mobilindustrin, påverkan från politiska och ekonomiska krafter.

/ Egon Reiver.

Medlemsbladet nr 4 – 2020

Under denna Coronapandemi är det många av oss som fått stanna upp i handling och tanke i all karantän. Vi är säkert många som sänt en tanke till alla dem som lever i sin ensamhet, tristess, sorg och saknad att hålla social kontakt, som är en självklar del av vardagen. Men inget nytt under solen: Mänskligheten har alltid kämpat mot olika virus och bakterier som orsakat sjukdomsutbrott under alla tider. Idag kan vi lägga till elektrosmog från all trådlös teknik, som det blundas inför. Ändå är det så många som påverkas och blir
sjuka av all elektromagnetisk strålning.

Ladda ner hela nyhetsbrevet här >>

Med vänlig hälsning / Egon Reiver

Ordförande i Elöverkänsligas förening i Jönköpings län

Medlemsbladet nr 3 – 2020

Foto: Egon Reiver

 

Med Coronavirus blev verkligheten något helt annat än vad som var planerat. Det är bara att anpassa sig till verkligheten och sakta men säkert komma igång igen. Tills vidare håller vi föreningens styrelsemöten som telefonmöten rakt av och första fysiska styrelsemötet blir förhoppningsvis i början av september.

Även det traditionella medlemsmötet sommartid, har vi fått ställa in denna sommar,
då Corona fortfarande finns i viss omfattning. Preliminärt har nytt datum på Ryhov bokats (för vårt tidigare inställda seminarium), till den 24 september, mer om detta i nästa medlemsblad nr.4–2020, i september månad.

Men nu är det försommar med allt som de flesta av oss kan njuta av. Det är viktigt att
pausa vardagen med positiva tankar, se nya möjligheter och det som stärker vår kropp och Själ, vi lever i nuet – här och nu.

Ladda ner hela nyhetsbrevet här >>

Med vänlig hälsning / Egon Reiver

Ordförande i Elöverkänsligas förening i Jönköpings län

Medlemsbladet nr 2 – 2020

Foto: Egon Reiver

Det kändes tungt att lämna återbud till vårt planerade seminarium den 26 mars i aulan på Ryhov, Länssjukhuset i Jönköping med anledning om rådande förhållande som gäller om Coronas virusutredning.

Efter rekommendation har styrelsen enhälligt beslutat (via mail) att ställa in Seminariet om miljö- och hälsorelaterad forskning i aulan, och flyttar fram seminariet till ett senare lämpligt tillfälle.

Orsaken är just den oro som skapas genom all information i media om ORONAVIRUS, som med stor risk kan medföra allvarlig spridning vid olika folksamlingar och vi respekterar den rekommendation vi fått oss tillhanda.
Det skapade visserligen ett stort merarbete att gå ut och informera alla som erhållit informationen för den 26 mars. Sådan är verkligheten och det gäller bara inse att respektera vissa händelser.
Vi ser däremot fram till ett senare tillfälle få hälsa Lennart Hardell och Mona Nilsson välkomna till ett nytt seminarium i Jönköping.

Det är bara att hämta nya krafter (i musikens underbara värld, för mej och säkert många andra är det en styrka och möjlighet.)

Ladda ner hela nyhetsbrevet här >>

Med vänlig hälsning / Egon Reiver

Ordförande i Elöverkänsligas förening i Jönköpings län

OBS INSTÄLLT ! Nytt datum till hösten. Seminarium om Miljö– och hälsorelaterad forskning (Lennart Hardell och Mona Nilsson)

Professor Lennart Hardell, tidigare canceröverläkare vid Universitetssjukhuset, Örebro. Lennart Hardell är forskare och cancerläkare. Hans forskning om hjärntumörrisker bland mobilanvändare är världsledande och har i internationella utvärderingar och domstolsbeslut bedömts som mest tillförlitliga.

Mona Nilsson, ordförande i Strålskyddsstiftelsen och tillhör en av Sveriges mest kunniga experter om området hälsorisker relaterat till trådlös teknik och mikrovågsstrålning.

Tid: Hösten 2020. Datum kommer senare

Plats: Aulan, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Pris: Fri entré

Medlemsbladet nr 1 – 2020

God fortsättning på det nya året 2020 och vi hoppas att det äntligen ska börja vara lite lättare och ge mer framgång, men det får tiden utvisa???

Första sidan av Ljusglimten 1 – år 2000 (se bild). Det har gått 20 år och rubrikerna är i stort desamma 2020 som året 2000?!

Ladda ner hela nyhetsbrevet här >>

Med vänlig hälsning / Egon Reiver

Ordförande i Elöverkänsligas förening i Jönköpings län