INSTÄLLT – öppet seminarium med Lennart Hardell och Mona Nilsson i Jönköping

OBS! Öppet seminarium om miljö– och hälsorelaterad forskning
i aulan, Ryhov, Jönköping tisdag 27 sept. är inställd p.g.a. familjeskäl.

Professor Lennart Hardell och Mona Nilsson skulle medverkat vid seminariet 27/9,

Nytt seminarium kommer att planeras till 2023.

Mer om detta ber vi att återkomma till senare.

Styrelsen för Elöverkänsligas förening i Jönköpings län

/ Egon Reiver, ordförande.

 

 

Hur kritiska kan vi vara mot 5G (Smålandstidningen 2020-09-02)

Smålands Tidningen 2020-09-02.

Kommentar: Ris eller ros, hur är bästa sätt att nå ut med artiklar och sammanställningar om de skadeverkningar som trådlös teknik genererar?
Hur man än vänder och vrider, så finns hela tiden starka ekonomiska krafter som förnekar, ignorerar och bortförklarar många av våra medlemmars existens – där en sanning förvandlas till lögner. Den sanning vi lyfter fram genom olika artiklar, förkastas tyvärr alltför ofta i olika media, från mobilindustrin, påverkan från politiska och ekonomiska krafter.

/ Egon Reiver.

OBS INSTÄLLT ! Nytt datum till hösten. Seminarium om Miljö– och hälsorelaterad forskning (Lennart Hardell och Mona Nilsson)

Professor Lennart Hardell, tidigare canceröverläkare vid Universitetssjukhuset, Örebro. Lennart Hardell är forskare och cancerläkare. Hans forskning om hjärntumörrisker bland mobilanvändare är världsledande och har i internationella utvärderingar och domstolsbeslut bedömts som mest tillförlitliga.

Mona Nilsson, ordförande i Strålskyddsstiftelsen och tillhör en av Sveriges mest kunniga experter om området hälsorisker relaterat till trådlös teknik och mikrovågsstrålning.

Tid: Hösten 2020. Datum kommer senare

Plats: Aulan, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Pris: Fri entré