Mätning av strålning

Vi erbjuder våra medlemmar EMF- och strålningsmätningar i och omkring bostäder, på arbetsplatser m.m. Priset är 400 kr/tim inkl. moms. Vissa mätningar är enklare att utföra och några är mer tidskrävande och komplicerade, därför har vi valt att tillämpa timdebitering. Mätningsresultat och föreslagna åtgärder redovisas i ett mätprotokoll, som vi tillhandahåller, om så önskas. Resekostnad 18,50 kr/mil tillkommer.

Välkommen och hör av dig till Egon Reiver, tel: 0381-10110. Om ingen svarar, vänligen tala in namn och telefonnummer eller sänd e-post: info@elkanslig.se