Medlemsbladet nr 1 – 2021

Foto: Yvonne Adamson

God fortsättning på det nya året, med nya krafttag och en framtidstro. Att tro på det vi jobbar för är en viktig hörnsten i vårt bygge.

Då vi hade mindre antal resor, mindre kostnader och att vårt planerade seminarium på Ryhovs aula i mars månad 2020 blev inställt p.g.a Corona-smittan, har föreningen kvar lite pengar i kassan som styrelsen enhälligt vid styrelsemöte 1/12 beslutat att skänka pengar till stiftelsen Miljö & Cancer, som Lennart Hardell håller i. Det är stort och viktigt att
länsförening kan ge stöd och hjälp till Lennart Hardells stiftelse.

Det är vice ordförande Ingrid Berggren, som är föreningens kontaktperson till lennart.hardell@miljoochcancer.com En annan ljuspunkt är att dagarna blir längre och längre för varje dag, lika underbar känsla varje år. Om vintern råder det delade meningar, själv njuter jag av den vinter som nu råder i slutet av jan. månad, med snö och några minusgrader.

Ladda ner hela nyhetsbrevet här >>

Med vänlig hälsning / Egon Reiver

Ordförande i Elöverkänsligas förening i Jönköpings län