Lågstrålande områden

Lågstrålande områden (även kallade lågstrålande zoner eller lågbestrålade områden) är en väldigt viktig fråga som blir mer och mer aktuell i takt med att den trådlösa tekniken byggs ut.

Många kontaktar oss och frågar om lågstrålande områden i Sverige. Vi för dock ingen sådan lista och anledningen till detta är att vi har erfarenhet av att områden som deklarerats som lågstrålande ibland kort därefter fått nya sändare/master utplacerade.

Som medlem får du tips och råd om hur du kan hitta en lämplig plats att bo på. Fråga din läns-/lokalförening eller kontakta riksförbundet.