Medlemsbladet nr 4 – 2023

Seminariet den 18 april var ett hellyckat projekt. Vi spelade in hela Seminariet som finns på DVD, som verkligen återspeglar allt tydligt och klart.

Så därför ordnar vi ett medlemsmöte 17/9 i Norra Sandsjö församlingshem kl. 14,00, då vi arrangerar en videovisning från seminariet på Ryhov.

Speltid på DVD är ca 2 timmar och vid halva visningen gör vi paus och bjuder på kaffe med dopp.

OBS! Mötet börjar kl.14,00, en videoinformation som passar alla.

Efter avslutad videoinformation berättar vi om kommande aktiviteter under 2023 och början av 2024.

Ladda ner hela nyhetsbrevet här >>

Med vänlig hälsning / Egon Reiver

Ordförande i Elöverkänsligas förening i Jönköpings län