Tillgänglighet

Som elöverkänslig är det förstås minst lika viktigt som för andra människor att ha tillgång till samhällsfunktioner så som bibliotek, vårdcentraler/sjukhus med mera.

Tyvärr ökar trådlös teknik inom olika samhällsfunktioner som t.ex sjukvård m.m. Även de flesta skolor föredrar trådlös teknik i elevers utbilgning, som hindrar några elever och föräldrar till elever att kunna vistas i skolans lokaler.

Vid besök på vårdcentral, se flik Om elöverkänslighet, gå vidare till Vid vårdbesök.

Vi försöker att föra en dialog med landstinget och kommunerna i länet för förbättrad tillgänglighet, ökad kunskap och förståelse m.m.

Egon Reiver