Medlemsbladet nr 3 – 2022

Nu är det försommar och våren i färskt minne. Det är mycket som hänt sedan senaste medlemsblad. Något som berör de allra flesta är väl innehållet i det mail som kom för drygt 2 månader sedan, en elöverkänslig kvinna från norra Sverige. Hon ställer frågan om det finns någon plats i vårt Sverige, dit hon och hennes familj kan flytta till en lågstrålande miljö, med skogar och utan mobilmaster?

Ladda ner nyhetsbrevet här >>

Med vänlig hälsning / Egon Reiver

Ordförande i Elöverkänsligas förening i Jönköpings län