Medlemsbladet nr 3 – 2022

Nu är det försommar och våren i färskt minne. Det är mycket som hänt sedan senaste medlemsblad. Något som berör de allra flesta är väl innehållet i det mail som kom för drygt 2 månader sedan, en elöverkänslig kvinna från norra Sverige. Hon ställer frågan om det finns någon plats i vårt Sverige, dit hon och hennes familj kan flytta till en lågstrålande miljö, med skogar och utan mobilmaster?

Ladda ner nyhetsbrevet här >>

Med vänlig hälsning / Egon Reiver

Ordförande i Elöverkänsligas förening i Jönköpings län

 

 

Medlemsbladet nr 2 – 2022

I senaste medlemsblad 1–2022: ”Det hände för 20 år sedan”- om Per Segerbäck och övriga mastflyktingar, över 10 000 personer skrev på en protestlista till stöd för dem och deras svåra situation av strålningen? Vad har sedan hänt på dessa 20 år? I stort sätt ingenting…

Ladda ner nyhetsbrevet här >>

Med vänlig hälsning / Egon Reiver

Ordförande i Elöverkänsligas förening i Jönköpings län

 

 

Medlemsbladet nr 1 – 2022

Innan år 2021 tog farväl, hade vi i föreningen medlemsträff med jultallrik
strax utanför Mullsjö den 4 december.
Mötet inleddes med att ordförande hälsade alla välkomna och särskilt Anders Argus som hade en föreläsning efter maten samt två kvinnor från tolkcentralen i Region Jönköping.

Ladda ner nyhetsbrevet här >>

Med vänlig hälsning / Egon Reiver

Ordförande i Elöverkänsligas förening i Jönköpings län

 

 

Medlemsbladet nr 5 – 2021

Smart elmätare (Bild: Eon).

Året 2021 börjar gå till ända och det är dags att summera de händelser som varit. För föreningen redovisas viktig verk-samhet i årets verksamhetsberättelser, en nedteckning av ordförande och vice ordförande och skrivs under av hela styrelsen.

En fråga som är högprioriterad nu är utbyte till ny elmätare.

Regeringen har beslutat att nästa generations elmätare ska vara installerade i hela Sverige senast den 1 januari 2025.

Det innebär att alla elmätare ska bytas ut, totalt i Sverige behöver cirka 5,4 miljoner elmätare ersättas under de närmaste åren.

Ladda ner nyhetsbrevet här >>

Med vänlig hälsning / Egon Reiver

Ordförande i Elöverkänsligas förening i Jönköpings län

 

 

Medlemsbladet nr 4 – 2021

”Siamesisk pumpa”. Foto: Egon Reiver.

Ingen har väl glömt bort den intensiva värmebölja vi hade under sommaren 2021? Nu känns det skönt med mera normala temperaturer för oss nordbor.
Jag är tillbaks på banan, så kul att få möta vänner och kända ansikten igen.

Ladda ner nyhetsbrevet här >>

Med vänlig hälsning / Egon Reiver

Ordförande i Elöverkänsligas förening i Jönköpings län

 

 

Medlemsbladet nr 3 – 2021

I cirka 10 år har Jönköpingsföreningen skickat ut tidningen Ljusglimten till kommunalråd och andra personer med ledningsansvar i kommuner, Jönköpings län. Med varje nummer av tidningen har ett brev bifogats med information elöverkänslighet m.m.

Ladda ner nyhetsbrevet här >>

Med vänlig hälsning / Egon Reiver

Ordförande i Elöverkänsligas förening i Jönköpings län

 

 

Medlemsbladet nr 2 – 2021

När snön töat bort och vintern lämnat vår dörr Kom, kom ljus och värme, så blir allt som förr. Jag räcker ut min hand, välkommen sköna vår med sol och blommande grönska, i alla snår. Du är för alltid en skönhet och trogen vän och av kärlek vill jag se dej om och om igen. / Text & foto: Egon Reiver.

Nu ser vi framåt och hoppas att vi snart ska kunna träffas ute under normala förhållande igen, fast det ser lite segt ut ännu ett tag.

Ladda ner nyhetsbrevet här >>

Ladda ner bilaga >>

Med vänlig hälsning / Egon Reiver

Ordförande i Elöverkänsligas förening i Jönköpings län

 

 

Medlemsbladet nr 1 – 2021

Foto: Yvonne Adamson

God fortsättning på det nya året, med nya krafttag och en framtidstro. Att tro på det vi jobbar för är en viktig hörnsten i vårt bygge.

Då vi hade mindre antal resor, mindre kostnader och att vårt planerade seminarium på Ryhovs aula i mars månad 2020 blev inställt p.g.a Corona-smittan, har föreningen kvar lite pengar i kassan som styrelsen enhälligt vid styrelsemöte 1/12 beslutat att skänka pengar till stiftelsen Miljö & Cancer, som Lennart Hardell håller i. Det är stort och viktigt att
länsförening kan ge stöd och hjälp till Lennart Hardells stiftelse.

Det är vice ordförande Ingrid Berggren, som är föreningens kontaktperson till lennart.hardell@miljoochcancer.com En annan ljuspunkt är att dagarna blir längre och längre för varje dag, lika underbar känsla varje år. Om vintern råder det delade meningar, själv njuter jag av den vinter som nu råder i slutet av jan. månad, med snö och några minusgrader.

Ladda ner hela nyhetsbrevet här >>

Med vänlig hälsning / Egon Reiver

Ordförande i Elöverkänsligas förening i Jönköpings län

 

 

Medlemsbladet nr 6 – 2020

Foto: Yvonne Adamson

År 2020 är snart till ända och en jul- och nyårshelgen står för dörren. Hur vi än firar
julen, så är den djupt orättvis för många, en julhelg i glädje och sorg, förväntningar och
besvikelse, kärlek och övergivenhet med mera.

Julens budskap har blivit allt mer kommersiell, där paket av olika storlek är prio-1. Lugn, ro, frid och stillhet får inte den plats i vårt liv som den borde få många gånger.
Julen är barnens högtid, så låt oss bli som barn och känna glädje och tacksamhet, Att se
upp till varandra, känna gemenskap till dem som står oss nära. Men också sända en varm
tanke och handling till alla dem som inte kan ta åt sig av julens högtid.

Ladda ner hela nyhetsbrevet här >>

Med vänlig hälsning / Egon Reiver

Ordförande i Elöverkänsligas förening i Jönköpings län