Bli medlem

Avgift första året: endast 120 kr!

Ordinarie medlemsavgift 220 kr per år för medlemmar eller stödmedlemmar. Familjemedlem betalar 50 kr per person.

Som medlem får du:

  • Hjälp och tips
  • Informationsmaterial och Medlemsblad (4-6 nr/år)
  • Medlemstidningen Ljusglimten (4 nr/år)
  • Medlemskap i länsföreningen

Du kan ansöka om medlemskap på riksförbundets hemsida. Där kan du välja att tillhöra Jönköpings länsförening eller någon annan läns- eller lokalförening.

Gå till ansökningssidan genom att klicka på länken nedan:

https://eloverkanslig.org/bli-medlem/