Video från seminariet om risker med 5G – Länssjukhuset Ryhov i Jönköping 18 april 2023

Nu finns videon från de öppna seminariet om miljö- och hälsorelaterad forskning rörande bland annat 5G som hölls på Länsjukhuset Ryhov i Jönköping under våren 2023. Föreläsare Lennart Hardell och Mona Nilsson. Seminariet arrangerades av Elöverkänsligas förening i Jönköpings län