Om elöverkänslighet

Den elektriska miljön kraftigt förändrats i samhället under de senaste åren. Den nya tekniken har bl a medfört datorisering av arbetsplatser. I hemmet, i skolorna, på dagis och i affärerna omges vi av allt fler elektriska prylar.

Elektriska apparater och installationer avger elektriska och magnetiska fält i olika former när de används och forskning visar att sådana fält påverkar levande organismer.

Vilka symptom visar sig?

 • Hettande, svidande smärtor i ansiktet eller andra kroppsdelar
 • Rödflammig hy, utslag, svullnader
 • Grusiga ögon, synrubbningar
 • Huvudvärk, yrsel
 • Koncentrationssvårigheter
 • Starkt förlamande trötthet
 • Led- och muskelvärk
 • Illamående
 • Hjärtklappning, andnöd
 • Dåligt minne
 • Tankspriddhet
 • Sömnstörningar

Vad kan ge symptom?

 • Bildskärmar, annan datautrustning
 • Mobiltelefoner, vanliga telefoner
 • TV, klockradio, andra radioapparater
 • Lysrör, lågenergilampor
 • Kopieringsmaskiner, telefax
 • Bilar, bussar, tåg
 • Spisar, symaskiner, dammsugare
 • Signalledningar för brandlarm, inbrottslarm och kabel-TV
 • Kraftledningar, nedgrävda elkablar
 • Elledningar inomhus
 • Vatten- och fjärrvärmerör med “vagabonderande strömmar”
 • Annan elektrisk utrustning