Boende

Att hitta en bostad som passar är ingen självklarhet för den som är elöverkänslig. I många hus och lägenheter är nivåerna av både låg- och högfrekventa elektromagnetiska fält relativt höga.

Vi rekommenderar alltid att man gör någon form av mätning innan man flyttar in i en ny bostad så att eventuella höga nivåer av elektromagnetiska fält inte kommer som en obehaglig överraskning efter en tid. Ett tips är att skaffa ett enkelt mätinstrument och jämföra på olika platser. Man kan självklart även anlita någon som gör mätningar.

Strålnivån är normalt högre i städer än på landsbygden men undantag finns självfallet. En person som bor nära en mobilmast på landet kan ha högre strålningsnivåer än en person som har turen att bo i en lägenhet i stan som råkar vara i ett skyddat läge.

Moderna fastigheter har normalt el med så kallade 5-ledarsystem vilket normalt ger mycket lägre nivåer av både elektriska och magnetiska fält.

Fjärrvärme leder normalt till ökade vagabonderande strömmar i fastigheter med ökad nivå av lågfrekventa fält som följd.

På sommaren är det lättare att testa riktigt lågstrålande miljöer då man inte är beroende av el för uppvärmning. Det är då möjligt att prova hur det känns att sova, jobba etc i en riktigt bra miljö. Man kan sedan jämföra den känslan med hur det känns i andra miljöer och prova sig fram till något som fungerar.