Medlemsbladet nr 1 – 2024

Föreningens årsmöte hölls i församlingshemmet i Svarttorp

Det är svårt att vara optimistisk och tro på framsteg och förståelse, med den ”medvetenhet” som idag råder i riksdag och regering, där en ”dold” funktions-variationer av EMF och mikrovågs-strålning inte tas på allvar eller saknar betydelse.

Problemet är att det totalt ignoreras av regering, de flesta av riksdagens ledamöter och olika myndigheter.

Läs mer och ladda ner hela nyhetsbrevet nedan,

Med vänlig hälsning / Egon Reiver

Ordförande i Elöverkänsligas förening i Jönköpings län