Medlemsbladet nr 6 – 2020

Foto: Yvonne Adamson

År 2020 är snart till ända och en jul- och nyårshelgen står för dörren. Hur vi än firar
julen, så är den djupt orättvis för många, en julhelg i glädje och sorg, förväntningar och
besvikelse, kärlek och övergivenhet med mera.

Julens budskap har blivit allt mer kommersiell, där paket av olika storlek är prio-1. Lugn, ro, frid och stillhet får inte den plats i vårt liv som den borde få många gånger.
Julen är barnens högtid, så låt oss bli som barn och känna glädje och tacksamhet, Att se
upp till varandra, känna gemenskap till dem som står oss nära. Men också sända en varm
tanke och handling till alla dem som inte kan ta åt sig av julens högtid.

Ladda ner hela nyhetsbrevet här >>

Med vänlig hälsning / Egon Reiver

Ordförande i Elöverkänsligas förening i Jönköpings län