Medlemsbladet nr 1 – 2023

God fortsättning på det nya året 2023.

Foto: Yvonne Adamsson

En del har hänt sedan sista medlemsbrevet skickades ut till er.

Torsdagen den 17 november fanns representanter för föreningen på Regionens dialogmöte, mellan patientföreningar och politiker i Huskvarna. Huvudämnet för mötet handlade om patientens kunskapsstöd, att hitta en bra balans i sin vardag.

En vecka senare den 24 november var undertecknad på länsrådsmöte för funktionsnedsättning i Regionens hus, Jönköping under eftermiddagen.

Två dagar senare, lördagen 26 november var det avslutning på mätningskursen. Som jag berättat i tidigare medlemsblad, så har vi varit samlade under 2 lördagar med föreläsning om teoretiska kunskaper i mikrovågsstrålning, elfält och EMF. Denna lördag gällde det att utöva praktiskt kunnande med våra mikrovågsmätare.

Med vänlig hälsning / Egon Reiver

Ordförande i Elöverkänsligas förening i Jönköpings län