Medlemsbladet nr 3 – 2018

Rödhake - Foto: Yvonne Adamson

Foto: Yvonne Adamson

Våren kom sent i år, men nu har vi sommaren här, en sommar medförhoppning om värme, sol, bad, att umgås eller något annan form av skön avkoppling.

Jag vill önska er alla en riktigt skön sommar, att få njuta av sommaren efter det vi kan och har möjlighet. Välmående gör oss friskare!

Ladda ner hela nyhetsbrevet här >>

Med vänlig hälsning / Egon Reiver

Ordförande i Elöverkänsligas förening i Jönköpings län

Medlemsbladet nr 2 – 2018

Styrelsen 2018

Årsmötet 2018 är avklarat, det var den 25 februari i Svarttorps församlingshem (Jönköpings kommun) och en nygammal styrelsen är vald.

Till årsmötesordförande var Maria List-Slotte inbjuden, ett uppdrag Marie skötte galant.
Vi var ca 15 personer som hade mött upp till årsmötet.

Ladda ner hela nyhetsbrevet här >>

Med vänlig hälsning / Egon Reiver

Ordförande i Elöverkänsligas förening i Jönköpings län

Föreläsning med Gunilla Ladberg 15 april kl 14:00 i Norra Sandsjö

Har du sömnproblem eller svårt att koppla av?

Söndagen 15 april 2018 kl.14.00, Norra Sandsjö församlingshem, (Nässjö kommun), föreläser Gunilla Ladberg, författare från Lidingö, om stress, sömnsvårigheter och att ge hjärnan arbetsro.

På upptäcktsfärd i hjärnan?

Gunilla Ladberg har många strängar på sin lyra, hon är fil.dr. i pedagogik, utbildare, författare m.m.

Hennes huvudsakliga arbetsområden är tre: flerspråkighet, den mänskliga hjärnan samt den trådlösa tekniken och dess destruktiva inverkan på hälsa och miljö. Hon har skrivit ett 20-tal böcker och ett stort antal mindre skrifter och artiklar.

Gunilla är mycket erfaren föreläsare, har talat till allt från några få till 1500 personer på mässor och torg. Hon driver också en blogg med fokus på hjärnan, kallad Hjärnbloggen. Se mer på ladberg.se

Varmt välkommen till Norra Sandsjö församlingshem (intill kyrkan), ca 1 mil norr om Sävsjö på länsväg 128.

Arrangör: Elöverkänsligas förening i Jönköpings län och Studieförbundet Vuxenskolan.

OBS! Var vänlig lämna kvar eventuell mobiltelefon i bilen.

Fri entré

Välkommen!

 

Medlemsbladet nr 1 – 2018

Bild: N. Vixen. Foto: Hasse Pettersson.

Först vill jag önska alla en god fortsättning på det nya året 2018, med att överlämna en vacker blomsterbild. Nu är det aktuellt att utöka rökningsförbud på balkonger, busshållplatser m.m. Att exponeras av smogen från rökning kan jämföras med mobilsmogen, den påverkar negativt och är hälsofarlig. En bra jämförelse när vi talar om krav på minimering av mobilstrålning i skolor, allmänna platser m.m.

Ladda ner hela nyhetsbrevet här >>

Med vänlig hälsning / Egon Reiver

Ordförande i Elöverkänsligas förening i Jönköpings län

Medlemsbladet nr 8 – 2017

Årets sista medlemsblad för 2017, med information som inte varit med tidigare.

Detta medlemsbrev är en jul- och nyårshälsning till er alla ”i slott och koja”.
Mycket har hänt under det gångna året 2017.

Vi står nu inför ett nytt år 2018, mycket energi måste vi lägga på den allt mer påtvingade strålningen från trådlös teknik, barnen i skolan och våra medlemmar

Ett samhälle som blivit allt mer styrt av ekonomiska krafter och där empati, respekt, hänsyn till medmänniskan kommer allt mer i skymundan.

Ladda ner hela nyhetsbrevet här >>

Med vänlig hälsning / Egon Reiver

Ordförande i Elöverkänsligas förening i Jönköpings län

Medlemsbladet nr 7 – 2017

2017 är snart ett minne blott, ett år med många olika händelse och upplevelse. Samtidigt är det underbart att se framåt till ett nytt år, nya utmaningar och nya förutsättningar (förhoppningsvis).

Under 2017 har jag varit engagerad i släktforskning, mycket intressant som lag tagit till mig från den tiden. Man blir mer ödmjuk och tacksam till nuet, de flesta av oss har ändå mat på bordet och tak över huvudet.

Det ska medges att många av oss har det svårt idag med all mikrovågsstrålning och elöverkänslighet. Vi måste arbetar framåt med all kraft med att sprida information och förståelse för de problem som existerar.

Ladda ner hela nyhetsbrevet här >>

Med vänlig hälsning / Egon Reiver

Ordförande i Elöverkänsligas förening i Jönköpings län

Medlemsbladet nr 6 – 2017

Vi har nu sommaren bakom oss och många av oss hoppas jag har haft möjlighet att göra en resa. Detta speglas även på Facebook, där ett flertal grupper som driver frågor bland annat kring elöverkänslighet. Många av våra medlemmar har inte tillgång till dator eller nätet, medans andra har det – därför vill jag visa något av det som cirkulerar på fb.

Ladda ner hela nyhetsbrevet här >>

Med vänlig hälsning / Egon Reiver

Ordförande i Elöverkänsligas förening i Jönköpings län

Medlemsbladet nr 5 – 2017

Vem styr våra miljöförutsättningar?

Visst börjar fler och fler intressera sig för vår miljö, förståelsen för miljökänslighet ökar sakta men säkert, man behöver inte vara miljöaktivist, ha annorlunda uppfattning eller ”sinnesförvirrad” för att inse hur viktigt det är att vara rädd om vår miljö.

Situationen för många människor med miljökänslighet, har börjat accepteras mer i medierna nu än tidigare, men fortfarande är det mycket sparsamt med att belysa problemet mer objektivt. De är allt för många som inte tas på allvar och behandlas som arbetsoförmögna på grund av överkänslighet, en överreaktion som de påverkas av i den dagliga miljön. Överreaktion/känslighet kan förknippas med symptom från nötter, smak och doftämnen, mögel, olika kemikalier och bekämpningsmedel, elektromagnetiska fält och elektromagnetiska strålning.

Den globala industrin förnekar det mesta av detta som inte något problem, för dem gäller det att det inte finns någon erfarenhetsmässig eller beprövad vetenskap, som pekar på att industrin har fel. Orsaken till att människor reagerar eller överreagerar finns inte, miljökänslighet är bara intressant i den mån läkemedelsindustrin kan vara med och tjäna stora pengar. vid olika symtom av allergier. Ett annat erkännande är försiktighetsprincipen från SSM Strålskyddsmyndigheten, som talar om att hantera trådlös teknik med eftertanke.

Alla tusentals forskningsrapporter från många oberoende forskare, förnekas som ej trovärdigt. De forskare som lägger fram nya rön om miljöproblem och går emot industrins vinstintressen, straffas med att förpassas ut i kylan och de forskningsanslag som tidigare gällt är helt borta. Hur miljökänslighet uppstår hos vissa människor är inte helt klart, men metallförgiftning från amalgam kan vara en förklaring som ger en lägre immunitet eller mer mottaglighet, kan vara en logisk förklaring. En människa med nedsatt motståndskraft blir mer mottaglig för yttre påverkan och är känsligare än andra. Som exempel på elektromagnetiska fält, magnetfält från kraftledningar, radiovågor från mobiltelefoner och annan trådlös teknik. För ungefär 15 – 20 år sedan, betraktades problemet mer seriöst, när någon började berätta om obehagliga känningar i närheten av elledningar och mobiltelefoner.

Televerket/Telia och Ericsson var mycket medvetna och involverade i det nya problemet, men allt eftersom problemet växte i styrka, intog företagen en helt ny position när det ekonomiska intresset kunde bli ett problem. För den som reagerar på elektromagnetiska fält och strålning, kan livet förändras dramatiskt, livet blir mer ensamt och isolerat, att försöka undvika det man blir sjuk av blir mer än jobbigt, man äger en miljökänslighet. Många tvingas lämna jobb och karriär och många blir på ett eller annat sätt arbetsoförmögna, eftersom elöverkänslighet inte är erkändsom sjukdom av myndigheterna, utan endast som en funktionsnedsättning.

Elsanering i bostaden är oftast ett minimikrav, de flesta som har ekonomiska möjligheterföredrar att bo i eget hus, avskilt från annan bebyggelse. Boendefrågan är acceptabelt för många av el- och strålningskänslighet, men för de som är mest drabbade av el- och strålningskänslighet, är boendet ett provisorium, för några ett rent ruckel som de ofrivilligt måste bo i. Att 2017
måste bo under sådana förhållande, är mer än skamligt och ett brott mot mänskliga rättigheter, inga kommunala myndigheter anstränger sig nämnvärt i denna frågan, de ser åt ett annat håll, det är ju smidigast så.
För mej är det helt främmande och oförklarligt, är samhället korrupt? Vad finns svaret ochvarför söker man inte kunskap hos dem som har livserfarenheten? Detta må vara en liten del i ett stort globalt miljöproblem, som har sin egen törnrosasömn.

Vad händer när bubblan spricker, en bubbla av miljökänslighet?

Ladda ner hela nyhetsbrevet här >>

Med vänlig hälsning / Egon Reiver

Ordförande i Elöverkänsligas förening i Jönköpings län