Medlemsbladet nr 5 – 2014

Ordförande har ordet:

egon-nyhetsbrevUnder senaste månaderna har en olustig verklighet cirkulerat kring Elöverkänsligas Förbund innehållande osakliga påhopp, ryktesspridning med mera. Som föreningens ordförande har jag därför känt en frustration över vad som kan verka som en maktkamp med smutskastning och förtal mellan några få.

Vår styrelse känner det angeläget att så fort vi har mer information gå ut med den till er medlemmar. Tills dess anser vi emellertid att det är klokast att avvakta så att korrekt information kan publiceras för att undvika att bidra till ytterligare spekulationer.

Enligt den information vi fått från Förbundsmötet på Kråmö i maj 2014, var det en bra dialog mellan styrelsen och länsombuden. Vi ser därför med tillförsikt på vad som kommer kunna åstadkommas under resten av året inom förbundet! …

Läs vidare >>

Ordförandemöte i Hälsingland 20-21 sept

vargas-ordf-möte (1)

Foto: Magnus Magnusson

Sent på kvällen torsdagen den 19:e september kom jag puttrande i min lilla bil längs den sista biten av vägen mot Vargas Vildmarkslodge i Hälsinglands djupaste skogar, där årets upplaga av Elöverkänsligas Riksförbunds ordförandemöte skulle äga rum. Jag hade tur som blev guidad sista biten av självaste “Vargas” (Håkan Vargas Sundberg) som kom åkande i sin fyrhjulsdrivna Jeep just som jag trodde att jag totalt tappat bort mig i mörkret.

vargas-huvudbyggnad

Foto: Magnus Magnusson

Med en något kaosartad års-/förbundsstämma i färskt minne, var jag nyfiken på att se vad det kunde bli av detta evenemang. Till min stora glädje så blev det hela en inspirerande och intressant tillställning, som gav mig nya förhoppningar om att verksamheten är på väg åt ett bra håll, och även om att vår fråga faktiskt så sakta är på väg att få den uppmärksamhet som den förtjänar!

Fredagen, vår första schemalagda dag, var kanske den mest inspirerande. Då fick vi besök av inte mindre än tre politiker som riksförbundets ordförande Marianne Ketti hade bjudit in. Mariannes idé var att vi skulle gå laget runt och att alla skulle ge en kort presentation av sig själv och sin historia, för att ge politikerna exempel på hur elöverkänsliga personer liv kan gestalta sig.

vargas-ordf-möte (3)

Foto: Magnus Magnusson

Jag måste erkänna att det kändes lite utlämnande att berätta om mitt liv för ca 25 personer, varav några jag aldrig träffat, men resultatet av denna övning tror jag samtliga deltagare upplevde som mycket lyckat. Jag tror inte någon människa runt bordet lämnades oberörd av de historier som berättades. Till och med en och annan tår fälldes under varvet. Detta var mycket starkt.

Även politikerna verkade ta stort intryck av det som berättades vilket märktes på den diskussion som sedan följde. Särskilt den socialdemokratiska riksdagspolitikern Åsa Lindestam ställde många bra frågor och öppnade för vidare samtal om viktiga saker som rör elöverkänsligas rättigheter, gränsvärden för mikrovågsstrålning, med mera!

Lördagen innebar strategidiskussioner samt genomgång av de motioner som ej hanns med på förbundsstämman. Mötesordförande var Jan Lahenkorva, kommunpolitiker från Bollnäs kommun. Allt flöt på på ett bra sätt, om än med understundom intensiv debatt!

hälsningar

Henrik 
Ersättare för Egon Reiver på Elöverkänsligas Riksförbunds ordförandemöte 2013

Pressmeddelande: Ohälsotalen stiger i takt med utbyggnad/användning av trådlös teknik

(källa: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/ohaelsotalen-stiger-i-takt-med-utbyggnad-anvaendning-av-traadloes-teknik-875508)

Socialförsäkringsminister Ulf Kristensson är oroad. ”Under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet ökade sjukfrånvaron i Sverige kraftigt. Under samma tid skedde även en förskjutning i de diagnoser som orsakade sjukfrånvaron på så sått att andelen psykiska diagnoser ökade betydligt.”

Psykisk ohälsa har identifierats som ett av vår tids stora folkhälsoproblem av bl.a. OECD. Nu uppdrar regeringen åt ISF (Inspektionen för socialförsäkringen) att genomföra en analys av sjukförsäkringens utformning och tillämpning avseende psykiska diagnoser.

tradlos-teknik-ohalsa

Elöverkänsligas Riksförbund ser ett tydligt samband mellan utbyggnad/användning av trådlös teknik och de stigande ohälsotalen. Många av våra medlemmar är sjukskrivna på felaktiga grunder med psykisk diagnos. När läkarna inte kan ställa diagnos med gängse metoder och symtomen kvarstår eller förvärras, då återstår psykiatrin – ett slags ”sopstation” för sådant man inte kan eller vill förstå. Detta gör att den som drabbas av elöverkänslighet inte får tillgång till rehabiliteringsåtgärder utan fördrivs till ett liv i utanförskap. Idag hamnar också många barn i denna utsatta situation.

Detta visar på betydelsen av att få fram diagnoskod/kriterier för elöverkänslighet vilket skulle ge värdefull statistik och skapa möjligheter till rehabilitering samt förebygga att fler människor drabbas. Varje barn eller arbetsför vuxen som rehabiliteras är en vinst för samhället.

Vi vet av erfarenhet att många av vår tids vanliga ohälsosymtom dämpas eller försvinner i en lågstrålande miljö. Det kan gälla sömnproblem, rastlöshet, oro, yrsel, hjärtarytmier, blodtryckssvängningar, ADHD-symtom m.m.

Vi är allvarligt oroade för hela mänsklighetens framtid om utbyggnaden av den trådlösa tekniken får fortsätta utan hänsyn till alla väl kända hälsokonsekvenser. Det går inte att fortsätta förlita sig på ”experter” med starka intressekonflikter om vi ska kunna vända den nedåtgående hälsospiralen. Det lidande det medför för alla drabbade, är redan nu på orimliga nivåer. Detta är på väg att utvecklas till den största miljö- och hälsoskandalen någonsin.

Vi uppmanar regeringen att agera skyndsamt och tillsätta en oberoende expertutredning samt släppa fram den kunskap och erfarenhet som finns hos redan drabbade människor. Elöverkänsligas Riksförbund har viktiga pusselbitar i jakten på ohälsan och vi bidrar gärna med dem.

Elöverkänsligas Riksförbund
Mediagruppen

Marianne Ketti, ordförande Elöverkänsligas Riksförbund, tel: 0250-35115

media@feb.nu
www.feb.se