Medlemsbladet nr 5 – 2014

Ordförande har ordet:

egon-nyhetsbrevUnder senaste månaderna har en olustig verklighet cirkulerat kring Elöverkänsligas Förbund innehållande osakliga påhopp, ryktesspridning med mera. Som föreningens ordförande har jag därför känt en frustration över vad som kan verka som en maktkamp med smutskastning och förtal mellan några få.

Vår styrelse känner det angeläget att så fort vi har mer information gå ut med den till er medlemmar. Tills dess anser vi emellertid att det är klokast att avvakta så att korrekt information kan publiceras för att undvika att bidra till ytterligare spekulationer.

Enligt den information vi fått från Förbundsmötet på Kråmö i maj 2014, var det en bra dialog mellan styrelsen och länsombuden. Vi ser därför med tillförsikt på vad som kommer kunna åstadkommas under resten av året inom förbundet! …

Läs vidare >>

Nej till trådlöst i franska skolor

assemble-nationale

Den franska nationalförsamlingen har sagt ja till en lagändring i den franska skollagen som föreskriver att skolorna i Frankrike ska prioritera fast uppkoppling till internet framför trådlös (wifi). Ändringen hänvisar till att ett växande antal experter anser att trådlös teknik medför hälsorisker. Den är också i linje med Europarådets rekommendationer.

Enligt den nya lagtexten ska skolorna i Frankrike ”… prioritera användning av trådbunden uppkoppling. Försiktighetsprincipen måste föranleda staten och de regionala instanserna att skydda barnen, och särskilt de allra minsta, mot påverkan av strålning”.

I bakgrundtexten anges att många undersökningar det senaste decenniet har studerat effekterna av elektromagnetiska fält och att ett växande antal experter är av uppfattningen att exponering för strålning från trådlös teknik innebär hälsorisker.

Lagändringen, som kom till stånd efter initiativ från det franska miljöpartiet, lämnas nu till den franska senaten som också måste ge sitt godkännande för att den ska vinna laga kraft.

Rekommendationen om att prioritera fasta nätverk är i linje med Europarådets resolution från maj 2011, som uppmanade medlemsländerna att prioritera fast internetanslutning i skolorna framför trådlöst.

I maj 2011 konstaterade WHO:s cancerforskningsinstitut IARC också att strålningen från mobiltelefoner, mobilmaster och trådlöst internet är ”möjligen cancerframkallande” klass 2b, efter en utvärdering utförd av 31 internationellt erkända experter.

Tore Fahlström, ordförande för Strålskyddsstiftelsen, med bakgrund från elektronik- och telekomindustrin, konstaterar att inte bara Frankrike men också länder som Belgien, Schweiz och Italien, ligger långt före Sverige när det gäller politiska initiativ som minskar befolkningens exponering för mikrovågsstrålning:

– Vi måste ta riskerna med trådlös teknik på allvar. Barn är särskilt känsliga. Strålningen kan orsaka cancer, sömnstörningar, huvudvärk och psykisk ohälsa. Vi uppmanar därför regering och riksdag att omedelbart stoppa användningen av trådlösa nätverk i svenska skolor, säger Tore Fahlström.

Strålskyddsstiftelsen har gett ut en informationsbroschyr, “Uppkopplade barn“, med fakta om hälsorisker och tips om hur barn kan använda ny teknik säkrare.