Medlemsbladet nr 5 – 2014

Ordförande har ordet:

egon-nyhetsbrevUnder senaste månaderna har en olustig verklighet cirkulerat kring Elöverkänsligas Förbund innehållande osakliga påhopp, ryktesspridning med mera. Som föreningens ordförande har jag därför känt en frustration över vad som kan verka som en maktkamp med smutskastning och förtal mellan några få.

Vår styrelse känner det angeläget att så fort vi har mer information gå ut med den till er medlemmar. Tills dess anser vi emellertid att det är klokast att avvakta så att korrekt information kan publiceras för att undvika att bidra till ytterligare spekulationer.

Enligt den information vi fått från Förbundsmötet på Kråmö i maj 2014, var det en bra dialog mellan styrelsen och länsombuden. Vi ser därför med tillförsikt på vad som kommer kunna åstadkommas under resten av året inom förbundet! …

Läs vidare >>