”Vi kan inte ignorera patienters behov” (SVT)

christer-jonsson-jpg

Landstingspolitikern Christer Jonsson försvarar de elsanerade rummen och menar att det är viktigt att möta de elöverkänsligas behov.

På Västerviks sjukhus har fyra rum elsanerats för elöverkänsliga patienter. Under 2013 gjordes en liknande åtgärd i ett rum på akutmottagningen vid länssjukhuset i Kalmar. Trots att symptomen för elöverkänsliga saknar vetenskapliga bevis.

– Om jag ska vara riktigt ärlig så är det mycket inom sjukvården som görs grundat på erfarenhet och inte evidens. Det är viktigt att vi bygger evidens men vi gör mycket inom sjukvården som grundas på tillit och kunskap, säger Christer Jonsson (c), förste vice ordförande i Landstingsstyrelsen i Kalmar län. Läs mer