Ny diskrimineringslag öppnar för elöverkänsliga (SVT)

do-jpg

Efter årsskiftet trädde en ändring av diskrimineringslagen i kraft som gör att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning hos olika verksamheter kan vara en form av diskriminering.

Lagändringen trädde i kraft den första januari och innebär att det nu kan anses diskriminerande om tillgängligheten hos verksamheter brister. Det kan röra sig om bland annat rullstolsramper till restauranger, ledsagning genom myndighetslokaler och omplacering av starkt doftande varor i butiker. Grunden för att det ska vara diskriminerande är att den anmälande personen har en funktionsnedsättning som hindrar honom eller henne från att delta på samma villkor som andra.

– Krav på tillgänglighet har länge funnits i andra lagar som Plan- och bygglagen, skollagen och språklagen med mera. Det här är ett komplement till de lagarna, man säger att det kan vara en form av diskriminering med bristande tillgänglighet, säger Clas Lundstedt, pressansvarig hos Diskrimineringsombudsmannen (DO). Läs mer

”Vi kan inte ignorera patienters behov” (SVT)

christer-jonsson-jpg

Landstingspolitikern Christer Jonsson försvarar de elsanerade rummen och menar att det är viktigt att möta de elöverkänsligas behov.

På Västerviks sjukhus har fyra rum elsanerats för elöverkänsliga patienter. Under 2013 gjordes en liknande åtgärd i ett rum på akutmottagningen vid länssjukhuset i Kalmar. Trots att symptomen för elöverkänsliga saknar vetenskapliga bevis.

– Om jag ska vara riktigt ärlig så är det mycket inom sjukvården som görs grundat på erfarenhet och inte evidens. Det är viktigt att vi bygger evidens men vi gör mycket inom sjukvården som grundas på tillit och kunskap, säger Christer Jonsson (c), förste vice ordförande i Landstingsstyrelsen i Kalmar län. Läs mer