Hur kritiska kan vi vara mot 5G (Smålandstidningen 2020-09-02)

Smålands Tidningen 2020-09-02.

Kommentar: Ris eller ros, hur är bästa sätt att nå ut med artiklar och sammanställningar om de skadeverkningar som trådlös teknik genererar?
Hur man än vänder och vrider, så finns hela tiden starka ekonomiska krafter som förnekar, ignorerar och bortförklarar många av våra medlemmars existens – där en sanning förvandlas till lögner. Den sanning vi lyfter fram genom olika artiklar, förkastas tyvärr alltför ofta i olika media, från mobilindustrin, påverkan från politiska och ekonomiska krafter.

/ Egon Reiver.