INSTÄLLT – öppet seminarium med Lennart Hardell och Mona Nilsson i Jönköping

OBS! Öppet seminarium om miljö– och hälsorelaterad forskning
i aulan, Ryhov, Jönköping tisdag 27 sept. är inställd p.g.a. familjeskäl.

Professor Lennart Hardell och Mona Nilsson skulle medverkat vid seminariet 27/9,

Nytt seminarium kommer att planeras till 2023.

Mer om detta ber vi att återkomma till senare.

Styrelsen för Elöverkänsligas förening i Jönköpings län

/ Egon Reiver, ordförande.