Utställning i Smålandsstenar

tidningsnotis

Notis i Smålands Folkblad

4/11 – 29/11 har föreningen årets sista utställning, som är på biblioteket i Smålandsstenar. Efter detta har vi haft informationsutställning i alla länets kommuner utom två, Habo och Aneby.

smålandstenar-bibliotek

För 2014 kommer verksamheten på biblioteken att minska lite i antalet utställningar under året. Som sammanfattning för alla informationsutställningar sedan 2012, har vi fått ett mycket fint bemötande från i stort alla platser och att vi är välkomna tillbaks. Även om det krävt mycket tid i energi, förberedelse och arbete, så har det varit mycket roligt, trevligt och stimulerande att ”marknadsföra” elöverkänsligas budskap till allmänheten.

Hälsningar Egon