Medlemsbladet nr 8 – 2017

Årets sista medlemsblad för 2017, med information som inte varit med tidigare.

Detta medlemsbrev är en jul- och nyårshälsning till er alla ”i slott och koja”.
Mycket har hänt under det gångna året 2017.

Vi står nu inför ett nytt år 2018, mycket energi måste vi lägga på den allt mer påtvingade strålningen från trådlös teknik, barnen i skolan och våra medlemmar

Ett samhälle som blivit allt mer styrt av ekonomiska krafter och där empati, respekt, hänsyn till medmänniskan kommer allt mer i skymundan.

Ladda ner hela nyhetsbrevet här >>

Med vänlig hälsning / Egon Reiver

Ordförande i Elöverkänsligas förening i Jönköpings län