Medlemsbladet nr 6 – 2017

Vi har nu sommaren bakom oss och många av oss hoppas jag har haft möjlighet att göra en resa. Detta speglas även på Facebook, där ett flertal grupper som driver frågor bland annat kring elöverkänslighet. Många av våra medlemmar har inte tillgång till dator eller nätet, medans andra har det – därför vill jag visa något av det som cirkulerar på fb.

Ladda ner hela nyhetsbrevet här >>

Med vänlig hälsning / Egon Reiver

Ordförande i Elöverkänsligas förening i Jönköpings län