Samrådsmöte om 5G på Strålsäkerhetsmyndigheten

Elöverkänsligas förening i Jönköpings läns ordförande Egon Reiver var en av två representanter för Elöverkänsligas Riksförbund på samrådsmöte om 5G som hölls på Strålsäkerhetsmyndigheten den 19 december 2018. Protokoll från mötet samt bilagor finns att hämta på SSM:s hemsida (bläddra längst ner): https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/magnetfalt-och-tradlos-teknik/myndighetens-arbete-med-5g