EU Resolution 1815

CDEBanner

EU:s Parlamentariska församling har antagit resolutionen 1815 som ger råd till medlemsländerna om hur de bör agera med avseende på ickejoniserande strålning och människor.

Sammanfattning (2 sidor) (.pdf)

Hela resolution 1815 (5 sidor) (.pdf)

Läs Resolutionen på engelska på Europarådets hemsida >>

resolution-1815-thumb1