Forskning

Här finns länkar till några av de senaste forskningsrapporterna inom området hälsa och elektromagnetiska fält (Informationen tillhandahålls av sajten strålning.se).


Barn absorberar betydligt mer strålning än vuxna visar ny analys. ”The results show that the maximum SAR levels in brain tissues of young children (3 months) are higher by up to 61% and 78% than adults at the lowest (700
Män som förvarar mobilen i fickan har sämre spermier och påverkan på könshormoner (luteiniserande hormone).  Schauer et al. 2017
Möss som exponeras för mobiltelefoners strålning då de är påslagna (Active mode) får färre ungar och fler döda embryon.  De exponerade mössen fick dessutom färre embryon av högsta kvalitet, och fler embryon av lägre kvalitet jämfört med oexponerad kontrollgrupp. Citat:
Ökat antal patienter med hjärntumör i svenska patientregistret. Hardell et Carlberg 2017
Metaanalys av tillgänglig forskning visar att mobilanvändning ökar risken signifikant för huvudvärk. Wang et al. 2017
Oxidativ stress observeras i celler som exponeras för 1800 MHz mobilstrålning . Marjanovic et al. 2017
Inkubatorer exponerar både bebisar och personal för förhöjda nivåer av elektromagnetiska fält, dvs 0,2-10 mikroTesla. ”RESULTS: We retrieved 15 papers that described the EMF exposure in incubators and their biological effects on babies. EMF levels in incubators appear to be
Av totalt 242 studier visar 216 (89%) att radiofrekvent strålning som används i trådlös teknik orsakar signifikanta oxidative stresseffekter. Bandara et Weller 2017
Trådlösa laddare för smartmobiler överskrider gällande referensvärden för strålning från ICNIRP. ”the incident magnetic flux densities exceed the reference values by factors of tens, roughly. For internal electric fields, the margin was below a factor of 10. For SAR, in
Sämre kvalitet på mänskliga spermier som exponeras för 3G+WiFi-strålning: ” Our study revealed a significant decrease in the quality of human semen after exposure to EMWs emitted from 3G+wi-fi modems.” Kamali et al. 2017

Viewing page 1 of 1


För fler forskningsrapporter, vänligen se strålning.se >>