Ny diskrimineringslag öppnar för elöverkänsliga (SVT)

do-jpg

Efter årsskiftet trädde en ändring av diskrimineringslagen i kraft som gör att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning hos olika verksamheter kan vara en form av diskriminering.

Lagändringen trädde i kraft den första januari och innebär att det nu kan anses diskriminerande om tillgängligheten hos verksamheter brister. Det kan röra sig om bland annat rullstolsramper till restauranger, ledsagning genom myndighetslokaler och omplacering av starkt doftande varor i butiker. Grunden för att det ska vara diskriminerande är att den anmälande personen har en funktionsnedsättning som hindrar honom eller henne från att delta på samma villkor som andra.

– Krav på tillgänglighet har länge funnits i andra lagar som Plan- och bygglagen, skollagen och språklagen med mera. Det här är ett komplement till de lagarna, man säger att det kan vara en form av diskriminering med bristande tillgänglighet, säger Clas Lundstedt, pressansvarig hos Diskrimineringsombudsmannen (DO). Läs mer